субота, 21 травня 2016 р.

Диспут: "Держава.Право.Закон"

   
    Кожна людина живе в тій чи іншій державі і має зв'язки з суспільством, у якому вона живе. Кожна держава визнала характер взаємозв'язків суспільства  та особи, держави і громадянина. Держава як офіційний представник суспільства юридично закріплює, насамперед у Конституції, права та обов'язки  людини і громадянина.
     У Конституції України  записано: "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом". Отже, кожний громадянин України має однаковий обсяг прав, і всі ми незалежно від раси,кольору шкіри, політичних,релігійних та інших переконань, статі, майнового стану, місця проживання, мови, роду і характеру занять маємо рівний юридичний статус, тобто на рівних засадах повинні виконувати закони та нести відповідальність за їх порушення.
       Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.


Немає коментарів:

Дописати коментар